PROGRAM NAUCZANIA

Wing Tsun w naszych szkołach nauczany jest zgodnie z programem szkoleniowym stworzonym przez Sijo Leung Ting'a i stosowanym na całym świecie we wszystkich autoryzowanych szkołach  Inetrnational Wing Tsun Association oraz Eastern European Wing Tsun Organisation. Program obejmuje naukę uderzeń, kopnięć, rzutów, dźwigni, walki w parterze oraz walki z bronią i obrony przed atakiem bronią. Dużo uwagi poświęcamy unikalnej metodzie treningu Wing Tsun - Chi Sau, uczącej refleksu czucia i pozwalającej na błyskawiczne rekacje z pominięciem centralnego systemu nerwowego.

ETAPY TRENINGU WING TSUN

Trening Wing Tsun według programu Sijo Leung Ting'a podzielony jest na następujące etapy:

POZIOM UCZNIOWSKI

Ten etap treningu podzielony jest na trzy poziomy i 12 stopni, które zdobywa się na seminariach i obozach Wing Tsun organizowanych kilka razy w roku. Na jednym egzaminie można zdobyć nawet dwa stopnie, więc przy bardzo intensywnym treningu do Poziomu Mistrzowskiego można dotrzeć nawet po dwóch latach.

1. POZIOM POCZĄTKUJĄCY (stopnie 1-4):

- nauka trzech części formy Siu Nim Tau, wzmacniającej siłę ściągającą kolan i uczącej wszystkich podstawowych technik ręcznych ataku i obrony
- 100 lekcji do Siu Nim Tau wraz z ich licznymi zastowaniami w samoobronie
- rozówój refleksu oka i podstawy refleksu czucia
- podstawowe techniki poruszania kroki i skręty ciała)
- nauka pierwszej części formy Chum Kiu

2. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY (stopnie 5-8):

- nauka całej formy Chum Kiu, zawierającej techniki obronne, poruszanie ciała i skręty oraz podstawowe kopniecia
- 50 lekcji do Chum Kiu oraz liczne ich zastosowania w samoobronie i walce
- rozwój siły eksplodującej łokcia
- nauka pochłaniania siły przeciwnika
- podstawy technik wolnej walki Lat Sau
- nauka sekcji Chi Sau i rozwój refleksu czucia
- możliwość dodatkowych zajęć w grupie zaawansowano- mistrzowskiej
- mozliwość lekcji prywatnych ręka w rękę z Sifu

3. POZIOM ZAAWANSOWANY (stopnie-9-12)

- doskonalenie formy Chum Kiu i jej zastosowań
- nauka i doskonalenie pierwszych czterech podstawowych sekcji Chi Sau
-rozój czucia, szybkości i dynamiki
- wolne Chi Sau (wolna walka z zachowanie kontaktu dotykowego z przeciwnikiem)

POZIOM MISTRZOWSKI

Ten etap treningu jest również podzielony na kilka poziomów i 12 stopni, jednak na zdobycie każdego stopnia zazwyczaj potrzeba kilku lat intensywnego treningu.


1. POZIOM TECHNICZNy (I-IV Stopnie Mistrzowskie):

1) Nauka pozostałych podstawowych sekcji Chi Sau, wolna walka (Lat Sau), rozpoczęcie nauki formy Biu Tze

2) Forma Biu Tze+ sekcje Biu Tze Chi Sau oraz rozwój energii wibrującej

3) Nauka Formy Drewnianego Manekina i Sekcji Chi Sau Drewnanego Manekina+ rozwój energii miękkiej

4) Nauka pozostałych sekcji Manekina oraz Chi Sau Manekina
2. POZIOM PRAKTYCZNY( V-VIII Stopnie Mistrzowskie):

Na tym poziomie Mistrz skupia się na nauce Chi Gerk, Trzyczęściowego Manekina  oraz technik i formy Długiego Drewnianego Kija, a następnie Noży Motylkowych Bart Cham Dau3. POZIOM OŚWIECENIA (IX- XII  Stopnie Mistrzowskie)

Na tym poziemie jest tylko kilku Mistrzów na świecie. Sijo Leung Ting, twórca programu nauczania i założyciel Stowarzyszenia ma XI Stopień Mistrzowski. Stopień XII przyznawany jest honorowo dopiero pośmiertnie. Wskazuje to na potrzebę ciągłego doskonalenia i dążenia do perfekcji.

"Prawdziwy Mistrz w sercu zawsze pozostaje uczniem!"

Copyright Nazwa.pl